Sådan skal du forholde dig som dæk-/køretøjsforhandler

Er du dækforhandler, dækimportør eller køretøjsforhandler, så er der nogle regler som gælder fra 1. november 2012.

 

Generelt:

Dækmærkningsordningen gælder for dæk som er produceret fra 1. juli 2012 (produktionskode 2712) og som sælges fra 1. november 2012.

Dækmærkningsordningen omfatter tre kriterier; rullemodstand, vådgreb og ekstern støj.

Rullemodstand/brændstofforbrug er klassificeret i 7 klasser fra A (bedst) til G (dårligst).

For C1 og C2 dæk benyttes klasse D ikke. For C3 dæk benyttes klasse G ikke.

Forskellen i brændstofforbrug kan variere mellem forskellige køretøjer og under forskellige klimaforhold, men en brændstofbesparelse mellem en bil, som har dæk i klasse A sammenlignet med en, som har dæk i klasse G kan være op til 7,5 % og endnu højere for lastbiler.

Vådgreb/bremseegenskaber på våd vej er klassificeret i 7 klasser fra A (kortest bremselængde) til G (længste bremselængde).

For C1og C2 dæk benyttes klasse D og G ikke. For C3 dæk benyttes klasse G ikke.

Forskellen i bremselængde kan variere mellem forskellige køretøjer og under forskellige klimaforhold, men bremselængden mellem en bil, som har dæk i klasse A sammenlignet med en, som har dæk i klasse G kan være op til 30 % kortere (fx kan dette for en bil som kører 80 km/t svare til 18 meter kortere bremselængde).

Støjniveau (udenfor bilen) er klassificeret i 3 klasser fra én ”lydbølge” (mindst støjende) til tre ”lydbølger” (mest støjende) samt en decibelværdi.

Forskellen mellem et dæk med to lydbølger og et dæk med én lydbølge svarer til 3 dB hvilket vil sige en halvering af støjen.

Komplet beskrivelse af dækmærkningsordningen findes i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1222/2009 som findes her.

Informationsmateriale:

Download informationsposter for kunder her:
   


Download vejledning til dækforhandlere her:

 

Som dækforhandler skal du være opmærksom på følgende:

For udstillede dæk (kun C1 og C2) skal dækforhandleren vise slutbrugere mærkningen som er leveret af dækimportøren, enten som en mærkat påsat dækket, eller som en mærkat i umiddelbar nærhed af dækket.

For dæk som ikke er synlige for slutbrugeren, fx ved telefonsalg, skal dækforhandleren oplyse klassificeringen for hvert enkelt kriterium.

På eller sammen med fakturaen til slutbrugeren skal klassificeringen for hvert enkelt kriterium oplyses.

Giv dine kunder kort og præcis oplysning om dækmærkninger ved hjælp af A4 informationsposteren ovenfor.


Som dækimportør skal du være opmærksom på følgende:

Du skal sikre, at der på de leverede dæk (kun C1 og C2) er påsat en mærkat med mærkning af kriterierne, eller at en printet mærkat medfølger et parti identiske dæk. Mærkaten skal se ud som beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1222/2009.

Du skal angive klassificeringen for hvert enkelt kriterium i tekniske reklamemateriale og på websteder. Det behøver ikke nødvendigvis være vist som en mærkat, men kan blot være bogstavet for rullemodstand og vådgreb samt rullestøjsklasse og antal dB.

På anmodning skal du skal stille teknisk dokumentation til rådighed overfor myndigheder i op til fem år efter et givent dæk blev gjort tilgængeligt på markedet. Dokumentationen skal være så detaljeret, at myndighederne er i stand til at kontrollere nøjagtigheden af mærknings oplysninger.

Som køretøjsforhandler skal du være opmærksom på følgende:

Hvis et køretøj udbydes til salg med mulighed for, at køberen kan vælge mellem forskellige dæk, skal køretøjsimportøren/-forhandleren som minimum oplyse klassificeringen for hvert enkelt kriterium i det tekniske reklamemateriale. Det behøver ikke nødvendigvis være vist som en mærkat, men kan blot være bogstavet for rullemodstand og vådgreb samt rullestøjsklasse og antal dB.

Undtagelser – Følgende dæktyper er ikke omfattet af dækmærkningsordningen:

Regummierede dæk.
Professionelle off road-dæk.
Dæk konstrueret til montering udelukkende på køretøjer, der er registreret første gang før den 1. oktober 1990.
Dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug.
Dæk som er konstrueret til hastigheder under 80 km/t.
Dæk med en nominel fælgdiameter på op til 254 mm eller på 635 mm og derover.
Dæk monteret med traktionsforbedrende anordninger, fx pigdæk.
Dæk til køretøjer udelukkende beregnet til væddeløbskørsel.
Brugte dæk.

Dæk klassificering

C1/C2 dæk = Dæk primært konstrueret til person- og varebiler med totalvægt op til 3.500 kg.
C3 dæk = Dæk primært konstrueret til lastbiler.
Gå til mobilside her