FAQ - Ofte stillede spørgsmål


Hvad er formålet med mærkningen?
Dækmærkningsordningen gør det let for forbrugerne at vælge dæk, der sparer brændstof, begrænser støjen og samtidig giver godt vejgreb i vådt føre.

Hvad viser mærkningen?
Mærkningen viser 3 vigtige egenskaber, nemlig brændstofforbrug (rullemodstand), bremseegenskaber på våd vej samt støjniveau.

Hvordan skal dækproducenterne præsentere mærkningen?
På dæk til person- og varebiler skal der være påsat en etiket som viser de tre egenskaber. For dæk til lastbiler er det tilstrækkeligt, at mærkningen er til rådighed på et let tilgængeligt sted fx i en brochure, og en etiket på dækket er ikke et krav.

Hvem skal sørge for at mærkningen er synlig?
Dæksælgeren skal sørge for, at mærkningen er synlig for forbrugeren. Mærkningen skal være tilgængelig både i annoncer, i brochurer, på hjemmesider og i salgslokalet.

Skal alle dæk mærkes?
Nye dæk til personbiler, varebiler, lastbiler og busser skal mærkes. Visse dæktyper er ikke omfattet af mærkningsordningen; fx pigdæk, regummierede dæk, veterandæk, motorsportsdæk og reservedæk til midlertidig brug. Brugte dæk skal ikke mærkes.

Hvornår træder ordningen i kraft?
Mærkningsordningen gælder for dæk, som er produceret efter 1. juli 2012 og sælges efter 1. november 2012.

Hvordan testes dækkene?
Dækkene testes i henhold til faste procedurer som er fastsat af EU, således at alle dæk testes på samme måde.

Hvem tester dækkene?
Der findes 9 laboratorier som er godkendt til at teste dæk i henhold til dækmærkningsordningen. De 6 største dækproducenter har selv godkendte testlaboratorier, og derudover findes der 3 uafhængige laboratorier i hhv. Tyskland, Spanien og Frankrig.

Hvem kontrollerer mærkningens rigtighed?
Trafikstyrelsen er den ansvarlige myndighed i Danmark som kontrollerer, at mærkningen er korrekt.

Er der andre egenskaber end dem på mærkningen jeg skal være opmærksom på?
Dækmærkningen vises kun 3 ud af mange egenskaber som et dæk bør opfylde. Dækfabrikanterne arbejder bl.a. også med kriterierne stabilitet i sving (både på tør og våd vej), bremsning på tør vej, akvaplaning ved ligeud kørsel samt i sving, og holdbarhed. Der er således flere egenskaber man kan tage med i overvejelserne, når der købes nye dæk.

Hvad er et vinterdæk?
Vinterdæk er mærket med M+S og ofte også et "snefnug/bjergtop-symbol". Der kan dog være dæk som er M+S mærket uden at være egnet til vinterkørsel, det er primært dæk til SUV og 4WD biler.

Siger dækmærkningen noget om vejgreb på is og sne?
Dækmærkningen tager ikke højde for vinterdæks egenskaber på is og i sne, fx bremsning og igangsætning. Et vinterdæk kan godt have gode karakterer på mærkningen uden at være specielt godt på sne og is.
Hvis du er interesseret i specifikke oplysninger om vinterdæks vejgreb på is og sne, kan du søge information i dæktests hos eksempelvis
FDM eller Auto Motor und Sport.
Prøv også Rådet for Sikker Trafiks 
bremselængdetest.

Kan man sammenligne vådgrebsmærkning for sommerdæk og vinterdæk?
Da der anvendes forskellige korrektioner for temperatur ved bremsetest af sommerdæk og vinterdæk, er vådgrebsmærkningerne for et sommerdæk og et vinterdæk ikke fuldstændig sammenlignelige.

Har jeg behov for vinterdæk?
Dit kørselsbehov kan afgøre hvilke dæk du bør køre på om vinteren. Prøv Rådet for Sikker Trafiks 
dækvælger.

Er det lovpligtigt at køre med vinterdæk om vinteren?
I Danmark er der ikke krav om vinterdæk, selvom det anbefales i vinterføre. I vore nabolande er der krav til vinterdæk i vinterføre, så husk at sætte dig ind i den relevante lovgivning, hvis du skal til udlandet.

Hvordan finder jeg mine dæks dimensioner?
Såfremt de fabriksmonterede dæk er monteret på bilen, kan du blot aflæse dimensionen på dæksiden. Hvis du søger dæk via din bils indregistreringsnummer, skal du være opmærksom på, at de foreslåede dimensioner kun er vejledende.

Hvad er en hastighedskode?
Dækkets hastighedskode viser dækkets maksimale tilladte hastighed. Koden skal som minimum modsvare din bils godkendte tophastighed. For vinterdæk er det tilstrækkeligt med Q-mærkning (160 km/t).
Hvad er en belastningskode?
Dækkets belastningskoder viser dækkets størst tilladte belastning. Koden skal som minimum modsvare din bils godkendte akseltryk (husk at akseltrykket fordeles på to dæk).


Hvorfor er der dæk jeg ikke kan finde?
Selvom vi gør hvad vi kan for at listen på dæklabel.dk er komplet, kan der være mangler. Listen indeholder oplysninger som dækimportører frivilligt indberetter, og derfor kan der være dækmærker og/eller -dimensioner som mangler. Støder du på dæk, som ikke er på listen, er du velkommen til at skrive til os.

Jeg har set dæk uden mærkning hos en dækforhandler. Kan det være rigtigt?
Det er ikke lovligt at sælge nye dæk (produceret efter 1. juli 2012) uden dækmærkning. Hvis du ser nye dæk udbudt til salg uden mærkning, kan henvendelse ske til Trafikstyrelsen, som er kontrolmyndighed, på
info@trafikstyrelsen.dk.

Dataforbehold
Data til dæklabel.dk leveres af de pågældende dækleverandører/-importører. Rigtigheden er ikke kontrolleret/godkendt af Trafikstyrelsen.

Hvordan får jeg som dækimportør mine dæk på dæklabel.dk?
Kontakt Dækbranchen Danmark, så hjælper vi med at få dine dæks oplysninger på listen.

Hvilke regler ligger til grund for dækmærkningen?
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1222/2009 ligger til grund for dækmærkningsordningen.
Gå til mobilside her