Vejgreb i vådt føre (bremseegenskaber)


Vejgreb på våd vej er en afgørende faktor for sikkerheden, og dette kriterie indikerer dækkets evne til at standse bilen på våd vej og kan forklares ved hjælp af bremselængder.Kategorierne er fra A til F, hvor A har kortest bremselængde og F har længst. Kategori G anvendes ikke.

Forskellen mellem kategori F og A modsvarer helt op til 30 % kortere bremselængde. Ved en hastighed på 80 km/t vil forskellen for en typisk personbil være op til 18 meter kortere bremselængde.

 

 

 


Vådgreb


Gå til mobilside her